Oferta

  Naszym główny zakresem działalności jest wykonywanie projektów sieci, przyłączy,  instalacji sanitarnych oraz świadectw energetycznych (certyfikatów energetycznych), wykonujemy również przedmiary robót  i kosztorysy.W naszej pracy posługujemy się długoletnim doświadczeniem w tym również  praktycznym przy bezpośredniej realizacji obiektów budowlanych. Przy sporządzaniu  projektów, świadectw energetycznych oraz kosztorysów posługujemy się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym prace projektanta, nasze projekty tworzymy na bazie sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań.

 

Zaprojektujemy zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną:

 • kotłownie i węzły cieplne,
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacje grzewcze i chłodnicze,
 • instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • instalacje tryskaczowe i hydrantowe,
 • instalacje wodociągowe,
 • instalacje gazowe.

 

Wykonamy również:

 • audyty i świadectwa energetyczne,
 • kosztorysy,
 • zapewnimy opiekę inspektora nadzoru,
 • projekty obiektów ochrony środowiska,
 • raporty o oddiaływaniu na środowisko,
 • ekspertyzy i doradzwwo,
 • operaty wodnoprawne,
 • nadzory autorskie i inwestorskie.
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski
08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132 biuro@proskol.pl proskol.biuro@o2.pl właściciel - 507-429-042
 • Imię
 • Nazwisko
 • e- mail